top of page

ליקויי בנייה: מכרתם דירה והסתרתם מהקונה פגמים? אתם עלולים לשלם מאות אלפי שקלים!בפסק דין חדש, נדון מקרה של רכישת דירת מגורים יד שנייה בעיר קריית אתא, תמורת 1.1 מיליון ש"ח. חוזה המכירה כלל סעיף לפיו המוכרים הצהירו שלמיטב ידיעתם, הנכסנקי מפגמים וליקויים, כולל בעיות רטיבות ונזילות. מאידך, בחוזה נכלל סעיף המציין שהקונים ביצעו בדיקות מוקדמות ומאשרים את רכישת הדירה כמות שהיא (AS-IS).


זמן קצר לאחר הרכישה, גילתה הקונה ליקויים רבים בדירה, ביניהם ריח חזק של רטיבות ועובש. המוכרים שכרו איש מקצוע, שקבע כי מדובר בליקוי קל הדורש צביעה בלבד. מספר חודשים לאחר מכן, עם כניסת החורף, התברר לקונה שיש חדירות מים חמורות כתוצאה מכשלי איטום. המוכרים הכחישו ידיעה על בעיות האיטום.


הקונה הגישה תביעה לביהמ"ש וטענה שרכשה את הדירה בעקבות מצג מטעה של המוכרים, שאף יידעו אותה שאין צורך ב"בדק בית". התביעה כללה דרישה לפיצוי של 108 אלף ש"ח בשל הסתרת הליקויים, המהווה הפרה יסודית של החוזה. שומה שהוזמנה קבעה כי עלות תיקון הליקויים עומדת על 260 אלף ש"ח.


המוכרים טענו שלא ידעו על הליקויים, המו"מ היה בתום לב, והמחיר שיקף את הפגמים שהיו גלויים.


בפסק הדין נקבע שטענת המוכרים אינה הגיונית, שכן מדובר בתהליך ממושך ולא באירוע חד-פעמי. לפיכך, הם חויבו לשלם 249,385 ש"ח עבור עלויות תיקון, פיצוי על עוגמת נפש והוצאות משפט.


ביהמ"ש שלח מסר ברור למוכרים, לפיו עליהם לגלות באופן מפורש כל ליקוי ופגם בנכס. רק אז ניתן להעביר את האחריות על הרוכש. פסק הדין מדגיש את חשיבות עקרון תום הלב, המחייב גילוי מלא של מידע רלוונטי לצד השני לפני חתימת החוזה.


ליקויי רטיבות נפוצים גם בדירות חדשות מקבלנים. מחקרים מצאו ש-100% מהדירות החדשות כוללות ליקויי בנייה, ורטיבות היא הבעיה השכיחה ביותר. פסיקות קודמות דנו בתביעות של רוכשים שגילו רטיבות חמורה בדירותיהם, שהקבלנים סירבו לתקן. בתי המשפט נוטים לצדד ברוכשים במקרים אלה.


*הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

Comentarios


bottom of page