top of page
Santorini

נדל"ן בינלאומי

בעשור האחרון אנו עדים לגידול משמעותי בהשקעות נדל"ן של ישראלים בחו"ל כמו גם לגידול במספר היזמים הישראלים אשר פועלים בחו"ל ומכוונים את מאמצי השיווק שלהם למשקיעים ורוכשים ישראלים.

 

כמשרד העוסק רבות בנדל"ן ובמשפט מסחרי בינלאומי,  גם אנחנו התפתחנו עם המגמה הזו וכיום אנו מלווים מספר רב של חברות יזמיות ומשקיעים פרטיים בעסקאות נדל"ן בחו"ל ובעיקר במדינות יוון, ארה"ב, פורטוגל ותאילנד.

 

בין היתר מספק משרדנו תשתית של נאמנות בעסקאות אלו, אשר כוללת חשבונות בנק יעודיים לכל פרויקט, הסכמי נאמנות מפורטים אשר כוללים הוראות ברורות בדבר מועד העברת הכספים כתלות בקצב התקדמות הפרויקט ושת"פ עם עורכי דין מקומיים אשר משמשים כידינו הארוכה בחו"ל ומסייעים בידינו לקיים את הוראות הנאמנות.

 

מטבע הדברים, עסקאות בחו"ל נתפסות אצל משקיעים רבים כחסרות וודאות ומסוכנות יותר מאשר עסקאות בארץ ותשתית הנאמנות, אותה מציע משרדנו, מגדילה לא רק את תחושת הביטחון של המשקיעים, אלא גם את הביטחון בפועל בעסקה.

 

בוחנים רכישה של נדל"ן בחו"ל?

יזמים אשר פועלים בחו"ל ומעוניינים בתשתית הנאמנות שלנו?

 

צרו קשר עכשיו לשיחת יעוץ ללא תשלום.

bottom of page