top of page

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אסף זגורי-משרד עורכי דין וגישור עסקי אשר כתובתו www.zagurylaw.com (להלן :"אתר האינטרנט") ואשר הינו בבעלות ומופעל ע”י אסף זגורי-משרד עורכי דין וגישור עסקי (להלן: “המשרד”).

 

​1. כללי

השימוש ו/או העיון ו/או הצפייה באתר האינטרנט, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה לפני תחילת שימוש כלשהו באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע, במאמרים או בחומרים המפורסמים בו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע המפורסם באתר, לכל מטרה שהיא.

השימוש ו/או הכניסה ו/או הצפייה ו/או העיון באתר, בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים, כולם או חלקם, המסופקים עבורך באתר, מהאתר או דרך האתר, מהווים את הסכמתך לתנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול על פיהם.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה באתר ו/או בתכניו, במידע, בחומרים ובמאמרים המפורסמים בו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים על ידי המשרד, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם.

תנאי שימוש אלו מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. השימוש באתר, במידע, בחומרים, במאמרים או בתכנים המפורסמים בו

 

אתר האינטרנט של המשרד מכיל מידע ומאמרים בנושאים משפטיים שונים. האתר ותכניו (ולרבות, המאמרים, החומרים והמידע המפורסם בו, ממנו או באמצעותו), נועדו לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם על ידך, ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המשרד, הינו אסור.

כל המידע, המאמרים, התכנים והחומר המשפטי המוצגים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליהם. יובהר בזאת כי מלוא המאמרים, התכנים, המידע והחומרים המשפטיים אשר מוצגים באתר, אינם ממצים את החומר המשפטי הקיים והמתפתח תדיר בנושא ואף ייתכן שחלו בהם טעויות. לפיכך, מלוא המידע, החומרים והמאמרים המשפטיים המוצגים באתר – אינם מהווים המלצה, עצה מקצועית, ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטי, ואף אינם יכולים לשמש כתחליף להתייעצות עם עורך דין. מומלץ כי בכל עניין משפטי ו/או מחלוקת, יפנה הפונה לעו”ד המתמחה בתחום

כל שימוש או הסתמכות על המאמרים, המידע והחומרים המוצגים באתר – הם באחריות הבלעדית של המשתמש ומהווים ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או כלפי עו”ד אסף זגורי ו/או מי מטעמו.

באתר, ו/או במסגרת תכניו, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או מקורות החיצוניים לאתר אינטרנט זה. המשרד אינו מתחייב כי הקישורים יובילו לאתרי אינטרנט ומקורות חיצוניים פעילים ותקינים והמשרד יהא רשאי להוסיף או לגרוע מקישורים אלו (כולם או חלקם). כמו”כ, בכל הנוגע לקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או מקורות חיצוניים, אשר אינם מתפועלים ע”י המשרד, המשרד לא יהיה אחראי להם, לתכנים או למידע המפורסם בהם וכן לא יהא אחראי למדיניות השמירה על הפרטיות שלהם או לתנאי השימוש בהם. עצם הימצאות הקישורים באתר אינטרנט זה אינם מהווים המלצה או אישור מצד המשרד לעצם קיומם של אתרי אינטרנט חיצוניים או מקורות אלו, תכניהם, מהימנותם, אמינותם ודיוקם וכל שימוש או הסתמכות על אתרי אינטרנט או מקורות חיצוניים אלו, תכניהם, המידע המפורסם בהם, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם, וכל דבר הנוגע להם – הוא באחריותו הבלעדית של הגולש.

3. זכויות קניין רוחני

 

מלוא התכנים, המאמרים, המידע והחומרים באתר אינטרנט זה – הם תכנים אשר נכתבו ע”י המשרד ועורכי הדין של המשרד והמשרד הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בתכנים אלו. זכויות היוצרים במרבית התמונות המופיעות באתר הינן בבעלותם של צדדים שלישיים.

חל איסור על המשתמש באתר ו/או בתכניו, להעתיק מהאתר, לאחסן בכל מדיה, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עותקים, לשדר, למחוק, להציג, לבצע, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע, התכנים, המאמרים או החומרים הכלולים באתר האינטרנט, ללא קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המשרד. כמו”כ, התכנים, המידע, החומרים והמאמרים המפורסמים באתר הינם לשימוש פרטי בלבד(מובאים AS-IS מבלי שלמשרד ו/או למי מטעמו תהא

אחריות כלשהי בגינם)ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי כלשהו.

4. הגבלת אחריות

 

אתר אינטרנט זה (ולרבות תכני האתר, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו), מובאים לציבור כמות שהוא (AS IS). המשרד ו/או עו"ד אסף זגורי ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לאי דיוקים, סתירות, טעויות, שיבושים, להשמטות מידע או להתאמת המידע/תכניו/מאמריו/החומרים בו למטרה מסוימת או לצרכי גולש מסוים. המשרד ו/או עו"ד אסף זגורי ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע לתכני אתר אינטרנט זה, המידע, המסמכים, המאמרים והחומרים המפורסמים בו.

5. COOKIES

 

האתר עושה שימוש בקבצי COOKIES (קובץ מחשב שנועד לזהותכם) של צדדים שלישיים  (Google, Facebook  ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את המשרד אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

באם אינכם מעוניינים בכך, נא בטלו בדפדפן בו אתם עושים שימוש לשם הצפייה/הגלישה באתר, את האפשרות להפעלת Cookies.

 

6. שירותים משפטיים אונליין

 

ניתן לשלם בגין המוצרים הנמכרים באתר בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון פייפאל.

סליקת התשלומים נעשית ע"י חברת סליקה חיצונית ופרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים ו/או מתועדים אצלנו.

הסכומים הנקובים בעמוד השירותים אינם כוללים אגרות לרשויות. תשלומים אלו ישולמו ע"י הלקוח ישירות לרשויות הרלוונטיות או למשרדנו, ע"פ בחירת הלקוח.

התשלומים לרשויות הינם הכרחיים להשלמת הפעולות המשפטיות המוצעות באתר.

יובהר כי אספקת השירותים כאמור, תחל אך ורק לאחר קבלת התשלום המגיע למשרדנו + אישור על תשלום האגרות הרלוונטיות לרשויות.

bottom of page