top of page

הסכם תיווך השקעה - Finder's Agreement

עודכן: 5 בינו׳ 2023


בתעשיית הסטארטאפים וההון סיכון, ישנה אימרה ידועה שאומרת: Always be raising, always be selling. המרדף אחרי סבב הגיוס הבא הוא מרדף אינסופי וכחלק ממאמצי הגיוס מתקשרות חברות רבות עם מתווכים עסקיים המוכרים גם כ-Finders, וזראת בכדי להגיע אל המשקיעים הנכונים, אשר ישקיעו בסופו של יום בחברה.


התקשרות עם יועצים ומתווכים כאמור הינה חשובה מאוד להצלחת המיזם מחד ומאידך, במידה ואינה נעשית באופן נכון, עלולה לפגוע במיזם יותר מאשר להועיל לו ולכן מומלץ מאוד לא לחתום על אף הסכם תיווך כאמור, לפני שעו"ד סטארטאפים מיומן ומנוסה, בדק עבורכם את ההסכם.


להלן, נסביר בקצרה, על המהות והמבנה של הסכם תיווך השקעה Finder’s Agreement:


תפקידו של המתווך/ היועץ (הפיינדר) הוא למצוא (מהמילה Find) עבור החברה או הסטארטאפ משקיעים אשר יהיו מעוניינים להשקיע בה או לקוחות אשר מעוניינים לרכוש את שירותיה ו/או מוצריה. הפיינדר גובה בעבור שירותיו כאמור עמלת תיווך וזאת בהתאם לתנאי עסקת התיווך, כמוגדר בהסכם התיווך (הסכם הפיינדר).


במהלך עבודתי נתקלתי באין ספור הסכמי פיינדרס אשר הכילו תניות דרקוניות בעלות השלכות כספיות ועסקיות משמעותיות עבור החברה ומייסדיה ולכן ההמלצה היא לבדוק באמצעות עו"ד סטארטאפים מומחה את הסכם הפיינדרס, היטב היטב, טרם חתימה עליו, בייחוד אם אותם יועצים אמרו לכם שמדובר בהסכם "סטנדרטי" ו"בסיסי".


מספר דגשים לגבי הסכם הפיינדרס:

  • ע"פ רוב הפיינדר יהיה זכאי לתמורה, אך ורק בגין עסקה או השקעה שהתבצעו בפועל והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת

  • חשוב להגדיר מהם התנאים למתן התמורה? אילו פעולות שיבצע המתווך יזכו אותו בתמורה? חשוב לקשור בין מועד מתן התמורה למועד קבלת הכספים לחברה. הגדרה רחבה או כזו הנתונה לפרשנויות שונות, עשויה לאלץ את הסטארטאפ ומייסדיו לשלם בעצמם עבור שירותי התיווך גם ללא עסקת השקעה בפועל

  • מקובל כי דמי התיווך ישולמו בכסף, אך ישנם פיינדרים שיבקשו לקבל גם אופציות או ניירות ערך אחרים של החברה, חשוב לנסח בצורה בהירה מהי התמורה לה יהיה זכאי המתווך ואיך ומתי היא תשולם

  • חשוב לקבוע כי תשלום עמלת המתווך תהיה בכפוף ומתוך כספי ההשקעה ו/או תקבולים בפועל, כך שאם כספי ההשקעה מגיעים בשלבים, כך גם תשולם תמורתו של הפיינדר

  • גובה דמי התיווך המקובל נע בין 2%-5%, תלוי בגובה ההשקעה, סוג המשקיע , גובה העסקה וכיוצ"ב

  • חשוב להגדיר בצורה מפורטת את תפקידו של הפיינדר ולציין בהסכם באופן מפורש מה מותר ומה אסור לו לעשות, אילו חומרים יועברו לשימושו מטעם החברה, למי אסור לו לפנות וכו'.

  • יש להגדיר מנגנון ע"פ יציג הפיינדר מראש את המשקיעים הפוטנציאלים שלו לחברה וזאת בכדי להשאיר לחברה את שיקול הדעת כמו גם בכדי למנוע מצבים בהם לחברה היכרות מוקדמת עם משקיע, אותו מעוניין הפיינדר להכיר לחברה.

  • בלעדיות ותקופת התקשרות – האם למתווך תינתן בלעדיות בעסקת התיווך? אם כן למשך איזו תקופה? מבחינת החברה עדיף לצמצם ככול הניתן את תקופת הבלעדיות ככול וזו מוענקת, כמו גם סוג העסקאות אשר לגביהן תינתן בלעדיות

  • יש לתחום את התקופה בגינה יהיה זכאי הפיינדר לתמורה (מה קורה למשל אם משקיע מסוים משקיע בחברה לאחר שנה וחצי מיום ההיכרות, האם מגיעה או לא מגיעה עמלה לפיינדר?)

לסיכום, שימוש בשירותיהם של מתווכים עסקיים, הינו חשוב ולעיתים אף הכרחי לחברה. יחד עם זאת יכולות להיות לו השלכות הרות גורל על עתידה. כיזמים, אל תחתמו על הסכם שכזה ללא בדיקה מקדמית של עו"ד, גם ובייחוד אם יגידו לכם שמדובר בסה"כ "בהסכם סטנדרטי".


בהצלחה!Kommentarer


bottom of page