top of page

העברת דירה ללא תמורה לקרוב משפחה- תכנון מס לגיטימי או לא?

עודכן: לפני 4 ימים

חוקי המס בישראל מאפשרים להפחית או לפטור לחלוטין מתשלומי מס בעת העברת זכויות בנכס נדל"ן כמתנה בין בני משפחה קרובים. טכניקה זו יכולה לשמש ככלי תכנון מס יעיל במצבים מסוימים.


למשל, אדם שכבר רכש דירה בעבר, ורוצה לרכוש דירה נוספת בחיוב מס רכישה מופחת (לפי מדרגות "דירה יחידה"), יוכל לעשות זאת אם קודם לכן יעביר את דירתו הקיימת כמתנה לבן משפחה קרוב. לחלופין, הוא יכול להתחייב למכור או להעביר את דירתו הראשונה בתוך פרק זמן קצוב לאחר הרכישה החדשה, אשר נכון להיום (2024) עומד על 18 חודשים.


במקרה אחר, מי שמחזיק ביותר מנכס אחד ורוצה למכור אחד מהם בפטור ממס שבח, יכול להעביר תחילה את הנכס השני כמתנה לקרוב, ולמכור לאחר מכן את הנכס שנותר בפטור מלא.


בבחירת מקבל המתנה יש להיזהר, שכן העברת נכס במתנה עלולה להשפיע על יכולתו של מקבל המתנה לרכוש או למכור נדל"ן בעתיד תוך הנאה מהטבות מס. ככלל, כדי ליהנות מההקלות הללו, על מקבל המתנה להיות קרוב משפחה כהגדרתו בחוק.


לאחר העברת הנכס, ניתן להגביל את מקבל המתנה בביצוע עסקאות בו באמצעות הסכם והערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. אך יש להיזהר משגיאות או מבצוע "מלאכותי" שעלול לפגוע בתקפות ההעברה.


חשוב לציין כי כללי המס עוברים שינויים מעת לעת, לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין נדל"ן מקצועי לפני ביצוע פעולות במטרה לתכנן את המס באופן אופטימלי ולגיטימי.


קופ

*הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

Comments


bottom of page