top of page

למה סטארטאפ מתחיל צריך עורך דין?!

הרבה יזמים, בעיקר אלו שזו דרכם הראשונה בתחום, טועים לחשוב שאין צורך בעורך דין בשלביו הראשונים של המיזם וזאת על אף שליווי מקצועי של עו"ד מנוסה, כבר בשלבים הראשונים, תסייע ליזמים למקסם את סיכויי ההצלחה של המיזם, לבסס עבורו הגנה משפטית מקיפה ולהכין אותו לקראת השקעה.

אז מה תפקידו של עורך הדין בשלבים הראשונים של המיזם (מדובר ברשימה חלקית בלבד)?

1. רגולציה ורישוי

אחד הדברים, אותם מומלץ לעשות, לפני ששופכים כסף גדול ו/או שעות עבודה מרובות, זה לבדוק האם ישנן הגבלות משפטיות ורגולטוריות שעלולות להכשיל את המיזם, וכן האם יש צורך בהליכי רישוי ובקבלת היתרים מסוגים שונים.

2. מערכת היחסים בין היזמים

לעיתים רבות, הגורם המכריע בהצלחתו או כישלונו של המיזם, הוא לא המוצר או השוק אלא מערכת היחסים בין היזמים.

על מנת לצמצם, ככל הניתן, את האפשרות לשיתוקו של המיזם בעקבות חילוקי דעות בין היזמים, יש לערוך הסכם מייסדים מקיף, ברור ומקצועי, כבר בשלבים הראשוניים ביותר של המיזם. הסכם מייסדים טוב יכלול, בין היתר: חלוקת התפקידים בין היזמים, חלוקת האחזקות והזכויות במיזם, מנגנונים לשמירת הקניין הרוחני, מנגנונים לקבלת החלטות וגם מנגנונים מוסכמים לישוב סכסוכים וחילוקי דעות.

אי עריכת הסכם מייסדים בזמן, יוצרת חשיפה משפטית הן ליזמים והן למיזם עצמו ומעמידה את כולם בסיכון.

3. מתי, כיצד ואיפה להתאגד

במסגרת הליווי המשפטי, עורך הדין יוכל לבחון את המיזם ולייעץ למייסדיו ביחס לאופן ההתאגדות המתאים למיזם לפי מאפייניו והעדפות המייסדים.

ישנן מספר אפשרויות התאגדות כאשר הנפוצות שבהן הן חברה בע"מ, שותפות או שותפות מוגבלת.

יובהר כי לצורת ההתאגדות ומיקומה (ישראל או מדינה אחרת) יש משמעות רבה ביחס לאפשרויות גיוס הכספים, לסוגיות מיסוי, להגבלת אחריות משפטית של המייסדים ולשלל סוגיות נוספות.

4. ביסוס הגנה משפטית מיטבית לקניין הרוחני של המיזם

סוגיה משפטית חשובה נוספת, שמחייבת התייחסות כבר בשלבים הראשוניים, היא כיצד להגן על הקניין הרוחני ועל הסודות המסחריים של המיזם.

הגנה כאמור יכולה להתבטא ברישום סמני מסחר, רישום פטנטים ועריכת הסכמי סודיות ואי תחרות והכל כאמור כבר בשלביו המוקדמים ביותר של המיזם.Comments


bottom of page