top of page

מזכר הבנות (Term Sheet)

עודכן: 5 בינו׳ 2023

ברכות!

אחרי מאמצים מרובים, פגישות עם אין סוף משקיעים ורודשואו מסביב לעולם, הגיע הרגע לו חיכיתם וקיבלתם מזכר הבנות (Term Sheet) מקרן השקעות נחשבת או מהמשקיע הפרטי בו חשקתם.


אז לפני שתחתמו על מזכר ההבנות, הינה מספר נקודות שיעזרו לכם להבין מה זה בכלל Term Sheet ולמה צריך לשים לב כאשר מקבלים מסמך שכזה.


חשוב שתדעו כי טרם שיט (Term Sheet) כולל היבטים משפטיים ועסקיים בעלי השלכות משמעותיות, ולכן מומלץ מאוד להיוועץ עם עו"ד לסטארטאפים, אשר ילווה אתכם, יסביר לכם את משמעות הסעיפים הכתובים במזכר ההבנות, יסייע לכם בשלב המו"מ ויערוך עבורכם תיקונים והשגות, לפני שתחתמו עליו.

אז מה זה בכלל מזכר הבנות Term Sheet?

מזכר הבנות, המכונה גם הסכם עקרונות, זכרון דברים, מסמך עקרונות או מסמך כוונות (Memorandum of Understandings ,Letter of Intent), הוא מסמך אשר מסדיר, לרוב באופן ראשוני, את הזכויות והחובות של הצדדים לו ובמידה מסוימת את התנאים לביצוע העסקה.


מזכר ההבנות נערך לפני החתימה על ההסכם העיקרי (הסכם השקעה, הסכם הלוואה, הסכם מכירה וכיוצ"ב) והוא כורך יחדיו הן את ההיבטים המשפטיים והן את ההיבטים המסחריים הנלווים לביצוע העסקה והוא גם יהווה את הבסיס לתנאי ההסכם העיקרי.


מדובר בהסכם לא מחייב- פעמים רבות יירשם בהסכם עקרונות שאין לראות בו מסמך מחייב, להוציא מספר סעיפים חריגים. יחד עם זאת, נסיונות לשנות סעיפים מהותיים עליהם הוסכם בשלב ה-Term Sheet, רגע לפני החתימה על המסמך העקרי, עלולה להתפס אצל הצד השני כחוסר תום לב ולכך עלולות להיות השלכות הן עסקיות והן משפטיות.


חשיבותו של ה-Term Sheet

הסכם העקרונות מתווה דרך פעולה, מטיל חובות, מקצה זכויות וקובע את העקרונות המרכזיים של העסקה. על סמך מזכר ההבנות הצדדים חוזרים לשולחן המשא ומתן וחותמים על מתווה העסקה.


הסכמות שהושגו במזכר ההבנות לרוב יחזרו ויופיעו בחוזה הסופי שייחתם בין הצדדים ולכן ישנה חשיבות רבה להבין ולקיים משא ומתן על התניות המשפטיות והמסחריות, כבר בשלב מקדמי זה.


התנהלות נכונה בשלב הterm sheet מגדילה את הסיכויים שיחתם הסכם סופי שיהיה לשביעות רצונכם וההפך, התנהלות לא נכונה בשלב זה עלולה לפוצץ את העסקה או לחילופין להוביל להסכם גרוע מבחינתכם ולכן, תהיה זו טעות להמעיט בערכו או חשיבתו של מזכר ההבנות מתוך מחשבה שמדובר במסמך ראשוני או לא מחייב.


סעיפים חשובים ב-Term Sheet


  • מתווה ההשקעה – מעבר לסכום ההשקעה, יקבעו הצדדים באיזה אופן יושקעו הכספים בפעילות החברה. למשל האם הכספים יושקעו בחברה הקיימת או שעדיף להקים חברה חדשה? האם הכספים יוחזקו בנאמנות עד להתקיימות התנאים? האם לצורך השקעה יידרשו המייסדים להעמיד ביטחונות?

  • הקצאת מניות וחלוקת אופציות – במסגרת מזכר ההבנות יקבעו הצדדים את כמות המניות שתוקצה, סוג המניות - מניות רגילת, מניות בכורה וכו' - ואת הזכויות הצמודות למניות (זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות ועוד ועוד). במסגרת זו עולות שאלות רבות, כגון מהן הזכויות שיש להקנות למשקיעים? באילו תנאים יוקצו הזכויות? ועוד.

  • בדיקת נאותות (Due diligence​) – במסגרת מזכר ההבנות תידרש החברה והיזמים להעמיד לרשות המשקיע את האפשרות לבחון את עסקי החברה ולקבל לידיו כל מידע הקשור בפעילותה, לרבות מידע בנוגע לקניין הרוחני של החברה, עובדי החברה וצדדי ג', הנכסים, הזכויות והחובות של החברה. יצוין כי אם בדיקת הנאותות תגלה כי חלק מהמצגים והנתונים שהציגו היזמים שגויים, ייתכן מאוד כי העסקה לא תצא אל הפועל.

  • תמורה בעד השקעה – לפני העברת כספי ההשקעה ולפני חתימה על הסכם ההשקעה ירצו המשקיעים להבטיח את השקעתם הכספית. לצורך כך עומדות בפניהם מגוון אפשרויות. השקעת כספים פעמים רבות מובטחת בתמורה לקבלת השליטה על הפעילות העסקית. למרות זאת, משקיעים שונים העומדים לפני עסקאות השקעה בחברות שונות, יבחנו כל מקרה לגופו ויתאימו לו את הסכם ההשקעה.

  • בלעדיות (No shop) – נושא הבלעדיות הוא סעיף חשוב למשקיעים המטיל על החברה ובעליה איסור על ניהול משא ומתן עם משקיעים נוספים במהלך ביצוע בדיקות הנאותות. רוב המשקיעים לא יוותרו על דרישה זו ולכל היותר יסכימו לצמצם את פרק הזמן של תקופת הבלעדיות.

  • איסור על ביצוע עסקאות במניות (No sale) – משקיעים מעוניינים למזער את הסיכונים הנלווים לעסקת ההשקעה בין היתר באמצעות סעיף האוסר על המייסדים, לפרק זמן מסוים, לבצע עסקה כלשהי בחלק או בכל המניות שבהחזקתם וזאת כיוון שהנכס המרכזי של הסטארטאפ, בטח בתחילת הדרך, הוא ההון האנושי המשקיעים מעוניינים להבטיח, עד כמה שניתן, את השארותם של אנשי המפתח, גם לאחר ההשקעה.

  • שמירה על סודיות – מאחר ועסקאות השקעה הן בעלות רגישות גבוהה, אחת החובות המוטלות על הצדדים היא שמירה בסוד על המגעים עד לחתימה על הסכם השקעה או עד להתקיימות תנאים ספציפיים.

לסיכום, אומנם Term Sheet הינו חלומם הרטוב של הרבה יזמים, אך אין זה אומר שצריך למהר לחתום עליו מבלי להבין לעומק את המשמעויות שלו ומבלי לנסות ולנהל משא ומתן על התנאים המצויים בו.


קדימה, go get them!
Comentarios


bottom of page