top of page

איזה חברה ברצונך לפרק?

*חברה עם מספר בעלי מניות

*חברה עם בעל מניות יחיד

מה כולל הליך הפירוק?

  • הכנת כל המסמכים לצורך בקשת הפירוק

  • הגשת בקשה לפטור מחובות אגרה

  • טיפול בכל הבירוקרטיה

  • תהליך אונליין מבלי "לקום מהכיסא"

 החל מ-999 ₪ + מע"מ

חברה לא פעילה צוברת בכל שנה חובות של אלפי שקלים לרשם החברות ונחשבת חברה מפרת חוק.

בעלי המניות חשופים לקנסות אישיים בגובה אלפי שקלים ולהליכי הוצאה לפועל ולכן מומלץ לפרק חברות כאלו ללא כל דיחוי.

bottom of page