top of page

רישום חברה בע"מ

ברוכים הבאים לתהליך פתיחת החברה שלכם! אנא מלאו את הפרטים מטה בצורה מדוייקת ונכונה

פרטי מגיש הבקשה:

פרטי החברה:

שם החברה בעברית ובאנגלית:

*במידה וישנם יותר מ- 4 בעלי מניות, צרו איתנו קשר

מספר בעלי המניות

בעל מניות 1:

האם ישמש גם כדירקטור?

בעל מניות 2:

האם ישמש גם כדירקטור?

בעל מניות 3:

האם ישמש גם כדירקטור?

בעל מניות 4:

האם ישמש גם כדירקטור?

489 ש"ח + מע"מ

הנכם מועברים לתשלום מאובטח

bottom of page