top of page

הסכם (Joint Venture) - שיתוף פעולה

עודכן: 5 בינו׳ 2023

להלן מספר דגשים משפטיים חשובים למי שעתיד להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה עסקי. הסכמי שיתוף פעולה הם חוזים מורכבים ולכן טרם התקשרות בהסכם ולצורך תכנון נכון של ההתקשרות רצוי כי עו"ד ילווה אתכם בהתקשרות מסוג זה.

מהו הסכם Joint Venture?

הסכמה לשיתוף פעולה שנועדה להשיג מטרה מוגדרת. חוזי שיתוף פעולה הם מגוונים ונפוצים מאוד בעולם העסקי, אך לא רק, הם נחתמים על-ידי חברות, סטארטאפים, עסקים, שותפויות, עמותות, ארגונים ועוד.

להתקשרות בהסכמי שיתוף פעולה יש מגוון סיבות, בין היתר:

· חוזים לשיתוף פעולה נחתמים במטרה לבצע מחקר או פיתוח משותפים

· הסכמי שיתוף פעולה נחתמים למטרות של שיפור תדמית ושימוש במשאבים זה של זה

· לצורך הגדלת הכנסות או צימצום הוצאות

· הסכם שיתוף פעולה בין חברות לצורך הקמת מיזם משותף

· הסכם שיתוף פעולה לצורך החלפת מיד

· הסכם שיתוף פעולה לפרסום הדדי

דגשים למתקשרים בהסכם שיתוף פעולה

· מניסיוננו אין נוסח סטנדרטי או אחיד להסכם שיתוף פעולה, אשר יענה באופן מלא על צרכי המתקשרים, שכן הסכמי שיתוף פעולה יכולים להיות מגוונים ביותר ובאינספור תחומים ונסיבות

· לכל עסק או שיתוף פעולה מתוכנן מאפיינים ושיטות עבודה ייחודים לו, המחייבים התייחסות שונה ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד המיומן בהכנתם, אשר ידע להתאים את הסכם שיתוף הפעולה לצרכים הספציפיים של המתקשרים תוך כדי מזעור החשיפה המשפטית הכרוכה בעסקאות אלו.

· בעת הכנת הסכמי שיתוף פעולה רצוי לשים לב, בין היתר, לנושאים הבאים: הגדרה מדויקת של שיתוף הפעולה המתוכנן (לרבות מטרת ההתקשרות), התמורות לצדדים, זהות המתקשרים, שימוש במשאבים האחד של השני (כגון מוצרים, שירותים, קניין רוחני וכיו"ב), היבטים נוספים ביחס לקניין הרוחני, חובת סודיות ואי תחרות, אופן סיום שיתוף הפעולה, סעדים במקרה של הפרות הסכם, החלה על המתקשרים, ניהול הכנסות והוצאות הפעילות המשותפת, פתיחת חשבון בנק יעודי, ועוד.Comentarios


bottom of page