top of page

שירותים משפטיים אונליין

רישום חברה בע"מ | החל מ-489 ₪ + מע"מ

  • רישום מהיר ברשם החברות

  • הכנת כל המסמכים לרבות אימות ע"י עו"ד

  • קבלת תעודת התאגדות ומספר חברה

Image by Helloquence
Image by Hunters Race

פירוק חברה מרצון | החל מ-999 ₪ + מע"מ

  • הכנת כל המסמכים לצורך בקשת הפירוק

  • הגשת בקשה לפטור מחובות אגרה

  • טיפול בכל הבירוקרטיה, ללא "כאב ראש"

*חברה עם מספר בעלי מניות

*חברה עם בעל מניות יחיד

bottom of page